Ostoskorini

Tyhjä ostoskori - 0,00 €
Ostoskori on tyhjä

0

REKISTERISELOSTE

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Huittisten Sanomalehti Oy (0132794-5)
Karpintie 16-18, 32700 Huittinen

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jyri Korenius
jyri.korenius@lauttakyla.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

Huittisten Sanomalehti Oy / Palvelevahuittinen.fi -palvelun käyttäjärekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen ylläpitoon

Palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen

Myyntiin ja markkinointiin

Segmentointiin

Muihin vastaaviin tarkoituksiin

Huittisten Sanomalehti Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuihin käyttötarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Huittisten Sanomalehti Oy voi lähettää PH-Shop-verkkokaupan käyttäjille suoramarkkinointia sähköisesti käyttäjän nimenomaisen suostumuksen mukaisesti.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;

yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;

asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;

palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;

lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot;

rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;

tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;

maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten; sekä

mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;

evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;

Huittisten Sanomalehti Oy:n omista henkilö- ja yritysrekistereistä;

VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen.

 

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.